Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını –kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Sözlük anlamı olarak gönüllülük; ağır bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır.

Kime Yardım Ediyorsunuz?

Derneğimize gönüllü olarak katılarak vaktinizin bir bölümünü bize ayırmak isterseniz, hem faaliyetlerimizi destekleyebilir hem de uzmanlık alanınız doğrultusunda engelli bireylerimize doğrudan yardımcı olabilirsiniz.

Gönüllüler, 

 • Engellilere düzenli eğitimler verebilirler,
 • Sosyal faaliyetler düzenleyebilirler,
 • Düzenlenen sosyal faaliyetlerde aktif rol alabilirler,
 • Belirledikleri zamanlarda dernek üyesi engellilerle birebir vakit geçirebilirler,
 • Engellilerin okuma-yazma öğrenmelerini ve meslek kazanmalarını destekleyebilirler,
 • Tedavisi gereken engellilere meslekleri ile paralel sağlık hizmeti verebilirler,
 • Dernek ile ortak projeler üretebilir, diğer gönüllülerle bu projelerin yürütülmesini sağlayabilirler,
 • Tekerlekli Sandalye ve Yardım Paketi dağıtımlarında görev alabilirler,
 • Derneği tanıtabilirler.

Gönüllülük, bir bireyin hiçbir bir çıkar / karşılık beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için bir toplumsal girişime destek olmaktır.

Gönüllülük Nedir?

 • Gönüllülük için ön koşul içten gelmesidir      
 • Gönüllülükte hiçbir zorlama ya da baskı yoktur
 • Gönüllü hiçbir maddi çıkar ya da karşılık beklemez
 • Gönüllülük herhangi bir zaman süreci ile kısıtlanamaz
 • Gönüllülükte tecrübe, bilgi, yaş, yetenek gibi önkoşullar yoktur
 • Gönüllülük sorumluluk almaktır
 • Gönüllülük alınan sorumlulukları yerine getirmektir
 • Gönüllük faaliyeti sonu toplumsal bir fayda ortaya çıkmalıdır
 • Gönüllüler KED’in çalışmalarını yönlendirirler
 • Gönüllülük bir takım çalışmasıdır